Ecostylecups.com Ви информира за новите закони за етикетиране на опаковките, които идват в страните от ЕС за борба с нивата на морски отпадъци.
Директивата за пластмаси за еднократна употреба (SUPD) изисква стандартни маркировки „Пластмаса в продукта“ за редица опаковки, направени частично от пластмаса, включително картонени чаши за напитки. Съвършено четливо и незаличимо етикетиране е необходимо, независимо от нивото на пластмасово съдържание.
Тук можете да намерите наредбата за етикетиране:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904&from=EN
Тук можете да намерите регламента относно етикетирането:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2151&from=EN

Eто какво трябва да знаете:
- Картонените чаши, доставени на клиентите в страните от ЕС преди 3 юли 2021 г., могат да се продават без етикета.
- Хартиените чаши, които трябва да бъдат доставени и продадени в страните от ЕС след 3 юли 2021 г., трябва да имат етикета.
- До 4 юли 2022 г. продуктите могат да бъдат етикетирани със стикери.
- Етикетът трябва да съдържа езика на държавата, в която се използва продуктът.
- Етикетирането ще бъде задължително за всички хартиени чаши, т.е. независимо дали са изработени от картон с PE или с PLA покритие.


Царевица

Царевица

Сладоледи

Сладоледи